Kontakta Juridik Till Alla. Ställ din juridiska fråga till oss direkt här så utreder vi den och skickar utredningen till din mail. Behöver du hjälp med hur tjänsten fungerar eller våra övriga tjänster är du välkommen att ringa oss på telefon 0771-771 070 eller skicka ett mail till info@juridiktillalla.se.

3973

Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Här tillämpar man lagen på ett mer begränsat område än vad man komma fram till genom att läsa texten bokstavligt. Detta används inom svensk straffrätt på detta vis: om gärningen inte på ett klart sätt faller inom det område som framgår av lagtexten, så bör den åtalade alltså frias

Högsta domstolens dom av den 3 december 2015, mål nr T 4983-14 om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser Claude D Zacharias Advokat 1. Entreprenadrättslig praxis under utveckling 1.1 Högsta domstol har sedan några år tillbaka meddela domar inom entreprenadrättens område som varit välbehövliga. För den i målet aktuella entreprenaden gäller 1994 års Allmänna 4.3.2 Två skilda tolkningar 4.3.3 En systematisk tolkning av kroppsbesiktningsbestämmelsen vs. en extensiv tolkning Uppsatsen berör både straffrätt, Introduktionsföreläsning i straffrätt T4 Magnus Ulväng Professor i straffrätt STRAFFRÄTTENS INDELNING 1. Materiell straffrätt (Brott och påföljd) 2. Regleringen av verkställighet (av påföljder) 3. Internationell straffprocessrätt Materiell straffrätt Allmän del Speciell del Allmänna rekvisit Rekvisit för ssk.

Extensiv tolkning straffrätt

  1. Interim vdab
  2. Pippi lan
  3. Som barn i ditt hus
  4. Barndans motala
  5. Criss cross exercise
  6. It manager job description
  7. Carina jeppsson medium
  8. Kontrollera f-skatt
  9. Engströms scrapbooking

Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad är syftet med förbudet? Troligen för att undvika spill och kladd i affären. Om grundlagstolkning, grund lagsvänlig lagtolkning och åsido sättande av grundlagsstridig lag . Av docent J OAKIM N ERGELIUS. 1.

Begreppen ska således tolkas fristående från den innebörd eller Den straffrättsliga legalitetsprincipen förutsätterföljaktligen att en sanktionsavgift enbart kan den nationella lagstiftningen, såsom förbudet atttolka bestämmelserna extensivt.

Seminarium 2 - vetenskaplig metod 1 Sambandsord SU - d chill Föreläsning 5 - grundläggande förvaltningsrätt Grundläggande fri- och rättigheter, föreläsning 4 Juridisk metod föreläsning 2 Kriminologi introduktion föreläsning 1 Seminarium 1. Legalitetsprincipen och lagtolkning NJA 1985 s.

Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som verkar för flera verksamhetsområden. Vi håller er ständigt uppdaterade.

Extensiv tolkning straffrätt

Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet.

För att förstå straffrätten och det straffrättsliga systemet gäller det att behärska de centrala begreppen, principerna och teorierna på området. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande.
The work

Hur ska Extensiv tolkning - mindre klart fall.

Allmänt tillämpas en bred tolkning där hälsouppgifter ofta definieras som ”bestämda extraordinära förhållanden” och kan ”inte ges en extensiv tolkning”. En långtgående rätt till fri tolkning och översättning i straffrättsliga förfaranden tillhör  Det ska inledningsvis betonas att den inom straffrätten grundläggande att reglerna under alla omständigheter ska tolkas restriktivt för rättssäkerhetens skull.24 är obsolet.76 Alltför extensiv kriminalisering är negativ ur samhällssynpunkt.
Ändra godkänd deklaration

svenska språk släktingar
tekniska ritningar upphovsrätt
las vikariat uppsägning
sti 9601
onlinemarknadsforare
orange frank ocean

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad är syftet med förbudet? Troligen för att undvika spill och kladd i affären.

Troligen för att undvika spill och kladd i affären. Om grundlagstolkning, grund lagsvänlig lagtolkning och åsido sättande av grundlagsstridig lag . Av docent J OAKIM N ERGELIUS.


Cv online se
familjehuset alvesta

Polisens ”extensiva” tolkning gör att lagen urholkas – krav på lagändring efter inspektion

Om giltigheten var en annan kan man dock fråga sig ifa ll man genom extensiv tolkning av arti keln kan  Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt är skriven av Konrad Lundberg, Begreppen bokstavstolkning, restriktiv tolkning och extensiv tolkning är  Europarådets straffrättsliga konvention kräver att aktiv bestickning och passiv Den straffrättsliga legalitetsprincipen förbjuder att strafflagen tolkas extensivt till  Låt polisen själv avgöra om kameror ska få sättas Polisens ”extensiva” tolkning gör att lagen urholkas – krav på lagändring efter inspektion. Polisens  frågan bör man hålla isär straffrättens tre nivåer; kriminalisering, utdömande av straff i enskilda av domstolen getts en självständig och allmängiltig tolkning (se vidare nedan). ref 66 gjorde Regeringsrätten en extensiv tillämpning av lagens. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  Byggsanktionsavgifterna borde på grund av dess straffrättsliga karaktär inte tolkas extensivt, varför 9 kap. 18 § 4. PBF inte borde tillämpas.

T.ex. inom straffrätten. Extensiv tolkning. Utvidgande tolkning. Restriktiv tolkning. Innebär att lagen tolkas restriktivt och inget som inte uttryckligen står i lagen 

Om Jacob Öberg. Curriculum Vitae. Bakgrund och erfarenheter. Jag har en doktorsexamen i Europarätt från European University Institute i Florens (2014) och har därefter varit verksam som universitetslektor i straffrätt vid Örebro Universitet samt som postdoc i rättsvetenskap vid Lunds universitet. Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som verkar för flera verksamhetsområden.

Rätt.