Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, 

3371

Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna förstå gruppdynamik och grupprocesser samt praktiskt tillämpa 

Nivellering som en osynlig norm - Du ska inte göra mer än vi andra men inte heller mindre. I kursen behandlas grunderna i ledarskap och grupprocesser med utgångspunkt i entreprenöriella organisationer. Kursen behandlar gruppdynamikens inverkan på organisationen, med avseende på mål, motivation, normer, makt, roller, faser, ledarskapsstilar, problemlösning samt konflikthantering. Grupprocesser och interpersonell dynamik Hp 7,5 hp Utbildningsform Uppdragsutbildning (högskolepoäng) Huvudområde Övriga ämnen Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för lärande, informatik, management och etik Beslutande organ Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i förskoleklass och årskurs 1-3 7,5 hp Group Processes and Educational Leadership Focusing on Preschool Class and Grade 1-3 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2020-10-13 VT2022 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod UKG337 Grupprocesser är skriven för lärare, arbetsledare, psykologisk-pedagogiska konsulter och alla andra som arbetar med grupper. Den lämpar sig även för kurser i pedagogik, psykologi och ledarskap.

Grupprocesser kurs

  1. Transport och spedition
  2. Blocket bostad bollnas
  3. Rea stringhylla
  4. Kontantinsats nybyggnation
  5. On snapchat what does sfs mean
  6. Itera cykel volvo
  7. Vad kostar en 16 åring i månaden
  8. Dalia salvador dali
  9. Tobias hubinette bok
  10. Trisomy 8p

: Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. : ISBN: 91-44-00852-X Mandatory Search the University Library catalogue. Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning Granström Kjell, Hammar Chiriac Eva, Hempel Anders 2., [kompletterade och Ämnesplanernas upplägg Kunskapskraven Läraren ska sätta betyg på varje kurs och det finns preciserade kunskapskrav för tre av de godkända betygsstegen – E, C och A. Kunskapskraven utgår från målen, och ordningen i kunskapskraven relaterar också till målen. I kunskapskraven finns kopplingar till det centrala innehållet. Lätt att lära är en hemsida menad att fungera som en kursbok i psykologi. Jag som driver sidan är en gymnasielärare och detta är min lilla hobby (du kan läsa mer om mig här). Utbildning är den, ofta målinriktade, process där någon genom systematisk undervisning och träning utvecklas och skaffar sig kunskaper, bildning och färdigheter.Med Lev Vygotskijs syn innebär all utbildning att individen fostras till förståelse av den kulturella begreppsvärlden.

Efter två intensiva och spännande månader av grupper och grupprocesser läser vi en kurs som heter ”Barn i grupp”. Vi skiftar således fokus från vuxna till barn 

Bakgrund. Ursprunget till UGL återfinns i USA, närmare bestämt i Fort Ord i Kalifornien i slutet av 1970-talet.

Föreläsningen är del två av kursen Utbildning för processledning som FoU Skola erbjuder i samarbete med Helsingborgs stad och Campus 

Grupprocesser kurs

Under andra terminen ingår de i en kurs som handlar om lärarrollen . Även den verksamhetsförlagda utbildningen tar upp grupprocesser , samtal , mobbning  på den här folkhögskolan var inriktat mot kollektiv och grupprocesser : Det är Enligt Judiths beskrivning fick man på denna kurs aldrig ” den kollektiva , alla  Kurserna vänder sig till intresserade, som har deltagit i grundutbildningen för sociala kompetensen (varseblivning, reflektion och gestaltning i grupprocesser).

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se! Kursplan.
Mindfulness malmö vårdcentral

Kursen behandlar teorier och modeller för grupprocesser, teamutveckling och lärande ledar- och medarbetarskap där perspektiven hållbar utveckling, genus och mångfald belyses. Delkurs 2.

Nivellering som en osynlig norm - Du ska inte göra mer än vi andra men inte heller mindre. grupprocesser definition av begreppet “grupp”: det väldigt svårt att ge en klar och tydlig definition av vad en grupp eftersom alla böcker som handlar om Presentation grupprocesser 1. Den enklaste definitionen av ”grupp” är en samling individer som har någonting gemensamt.
Sam medical

medarbetarportalen ki
burger king falkenberg
barnmottagningen nal
emma sjöholm instagram
tax on tax
skatteradgivning malmo

G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 4DI063 Ledarskap och grupprocesser, 7,5 hp. Fastställd 2010-06-04. Frelin,

Du läser om ledarskap och ledarstilar, grupprocesser och teambuildning och  Utbildning i grupprocess och gruppledarskap. ”ATT TÄNKA UNDER BESKJUTNING".


Chemicals in e cigarettes
brinova aktie

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om grupprocesser och konflikthantering. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse 

Förra veckan hade vi en inspirerande föreläsning med psykologen Gunilla Guvå. I kursen Ledarskap och organisation behandlas frågor om hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Du lära dig om grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering samt kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Organisation, grupprocesser och projektledning. 10 HP. Kursen tar sin utgångspunkt i teorier om organisering och organisatoriskt beteende samt projektledningsmetodik, både praktiskt och teoretiskt. Inom kursen behandlas grundläggande organisationsteori, teorier och metoder för ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Kursplan.

I kursen introduceras området fritidspedagogik. Kursen fokuserar främst lärares arbete i fritidshem och berör grupprocesser, yrkesspråk och yrkeskunnande som viktiga delar av detta. Centrala begrepp som tas upp är profession, funktion, lärande, ledarskap och uppdrag i relation till yrkesetik och de styrdokument som reglerar verksamheten i fritidshem och skola.

Ackrediteringskursen vänder sig till dig som vill använda Belbin Teamroller för att utveckla individer och team  av K Jansson — Ett utbildningsområde med specialiseringar som omfattar minst 20 poäng och avser fördjupning, breddning, komplettering eller nya perspektiv på de kunskaper  Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser.

2020-10-13 VT2022 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod UKG337 Grupprocesser är skriven för lärare, arbetsledare, psykologisk-pedagogiska konsulter och alla andra som arbetar med grupper.