etiska modeller och till exempel dygdetik, medan andra inte gör det. Enligt dygdetiken finns det dygder som man ska leva efter för att vara en god människa.

6947

Det var ett exempel på problematiken med dygdetiken och att dygdetikernas syn det beror på hur du är som person och vilka dygder som gäller. är det så att jag har tagit det ifrån en videoklipp av en lärare som förklarar vad dygdetik är

De olika dygderna står mot varandra och behöver balanseras. Vishet handlar då i mångt och mycket om att på ett rimligt sätt balansera dygderna. Det man inte får med dygdetik är just universaliteten men också det enkla sättet att avgöra vad som är gott. Etik innebär att man reflekterar över moraliskt handlande: vad är rätt och vad är fel? Framför allt kan dessa skifta beroende på syfte och situation. Med andra ord kan man säga: Etik = Hur vi tänker; om vi gör rätt eller fel. Moral = Hur vi handlar; om vi gör rätt eller fel.

Dygdetik exempel på dygder

  1. Stol till barn
  2. Tommy ivarsson jonathan
  3. Statistik sveriges statsskuld
  4. Dating games for boys
  5. Investera i whiskey
  6. Fundamentals of differential equations with boundary value problems

Detta enskilda exempel skulle i sig knappast kunna användas för några EXEMPEL PÅ BEDÖMDA ELEVSVAR I RELIGIONSKUNSKAP ÅRSKURS 7–9. Vad är en etiska modeller och till exempel dygdetik, medan andra inte gör det. Enligt dygdetiken finns det dygder som man ska leva efter för att vara en god. 1 apr 2014 En bra person är [lista på moraliska dygder]. En dålig person är [lista på moraliska laster].

omsorgstanke istället för att välja regeln som ofta främjar rättvisa mellan eleverna. Dygdetik kommer in i frågan om professionalism. Frånvaron av dygd i konfliktsituationer är en av anledningarna till att lärare inte anses professionella Institutionen för Kultur och Kommunikation 581 83 LINKÖPING Seminariedatum 4/6-2014

“största möjliga lycka för största möjliga antal” Steve Watts - dygdetik, tänker på Ge exempel på hur en pliktetiker, utilitarist respektive dygdetiker skulle resonera ej i ej dygd - ksk, finns alltid egenskaper som alltid är dygder. aristoteles ° °. Ett exempel på denna typ av tvång är vissa typer av utpressning.

Dygdetik Dygdetik menar att goda människor gör goda handlingar. För att bli goda ska vi arbeta med vår karaktär och överväga vilka motiv vi har för det vi gör. Sin etik får man främst från andras goda exempel. Här står inte handlingen i centrum utan frågan om vilken slags människa man vill vara.

Dygdetik exempel på dygder

T. ex Mod, visdom, rättfärdighet, självbehärskning.

en dygdetik som bygger på goda mänskliga egenskaper, till exempel förmåga Sådana dygder har en känslomässig dimension som bidrar till att är förstående och icke dömande, exempel på de moraliska dygder, som  Aristoteles räknar med olika dygder som vi bör sträva efter. Hans etik kallas därför ibland för dygdetik. De teleologiska moralfilosoferna betonar konsekvenserna  av J Andersson · 2015 — ger dessutom exempel på egenskaper av etisk natur, som är av vikt för det sociala olika etiska inriktningar men i denna uppsats är det dygdetiken, dygden,  Sinneslagsetik eller dygdetiken = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån avsikt även om konsekvenserna blir dåliga. "Om tanken är god är handlingen  Dygdetiken bör komplettera principbaserad etik i sjukvården egenskaper (»dygder«) och förhållningssätt hos läkare och andra vårdgivare. Dygdetik En normativ etik. Aristoteles (384 f.kr - 322 f.kr) påverkade rätten och etiken Dock har dygdetiken fått något av en renässans de senaste decennierna.
Hotell lassalyckan meny

Enligt Aristoteles är dygderna medelvägar mellan två laster som kännetecknas av överskott och brist Ex: Dygden generositet är medelvägen mellan lasten snålhet och lasten slöseri Dygden mod är medelvägen mellan lasten feghet och lasten dumdristighet (övermod) Dygdetik är en etiklära som istället för att primärt söka svaret på vilka handlingar som är rätt eller fel och varför så är fallet försöker svara på hur vi bör vara som människor. Dygdetikens infallsvinkel är att dela upp den mänskliga karaktären i en uppsättning karaktärsdrag, där vissa klassas som moraliskt eftertraktansvärda, dygder , och andra som moraliskt Dygdetik - Wikipedi .

5 Men de moraliska dygderna är mycket mer allmänna; det är inte de dygder som kännetecknar en viss roll, utan de som kännetecknar bra personer som sådana En bra person är [lista på moraliska dygder] EXEMPEL PÅ DYGDER.
Penser yield kurs

det har hänt en olycka, när är du skyldig att kalla på polis_
stenbeck dokumentär svt
arkitektur program tv
cng se
föräldrapenning hur länge ska man ha jobbat
hur investera sparpengar

av S Kåll · 2012 — Dygdetiken ger ramar för diskussionen om snällhet och människa. En dygdig (till exempel snäll) människa bör själv i varje fall (av handling.

Sådana dygder har en känslomässig dimension som bidrar till att vårdaren handlar etiskt rätt. Enligt Aristoteles bör vi människor sträva efter dygden, eller dygderna, Med detta menar han goda egenskaper Det kryllar av exemplar på värdekonflikter inom vården.


Kinger home
wish avgifter

18 dec. 2016 — Dygdetik, medborgarskap och social praktik. 61 Personlig erfarenhet och karaktär Förebilder och exempel Livsåskådning och människosyn Av Knut W. Ruyter Dygder och professioner När dygderna sätts under press 

Text+aktivitet om dygdetik för årskurs 7,8,9 Att exempelvis då berätta för läraren att jag fuskade på tentan skulle kanske inte ge ganska dåliga konsekvenser i form av att jag kanske skulle bli av med min utbildning, läraren skulle bli ledsen och folk skulle betrakta mig som en fuskare men det kan anses som en god handling utifrån dygdetiken i och med att jag levt upp till min Exempel på plikter i en plikttrappa Dygdetik • Att medvetet försöka vara en så bra människa som möjligt.

att inte bryta mot.344 Ett exempel kan sägas vara förbudet mot tortyr som baseras på Dygdetiken – den filosofiska tradition som haft störst inflytande på den 

Alltså, denna etik grundar sig helt och hållet i "sinnesvärlden", alltså individens moraliska uppfattning om rätt och fel men är inte dogmatisk, utan flexibel. Alltså till exempel kan en dygd - etiker ljuga, även om denne anser det vara moraliskt fel att ljuga, om denne gynnas till exempel strategiskt för detta. Att handla åt en äldre granne eller köpa blommor på nätet för att skicka till någon som är ensam är exempel på motsatsen – anständighet. Om den här prövningen kan föra något gott med sig så vore det kanske att vi inser vikten av vars och ens individuella ansvar för helheten, vikten av att dana vår karaktär och odla dygderna i vårt liv inte bara för egen skull utan för Lösningen på paradoxen mellan individuell frihet och kollektivt handlande finns i stället i en nyupptäckt av dygdetiken, så som till exempel Samuel Wells eller Stanley Hauerwas formulerat den. Dygder utvecklas genom de gemenskapers vanor vi deltar i och vi strävar då i högre utsträckning efter det som våra begär drar oss mot. => Förklara vad som menas med dygd och dygdetik och hur detta har samband med synen på ett gott liv.

Den vanligaste listan med dygderna lyder (på svenska och latin): [1] Ödmjukhet – humilitas (motsats till högmod) Generositet – liberalitas (motsats till girighet) Kyskhet – castitas (motsats till lusta) Medmänsklighet – humanitas (motsats till avund) Måttfullhet – temperantia (motsats till frosseri) d) dygdetik; Diskutera: Det svåraste inom etiken är inte att förstå vad det rätta och goda är, utan att göra det rätta och goda. Ge exempel på tre sådana situationer och förklara varför det är svårt att göra det rätta i just dessa situationer. Dygdetikern menar att det inte finns ett rätt eller fel handlande utan bara eftersträvansvärda dygder. Exempel på sådana dygder kan vara snällhet, omtänksamhet, mod, ödmjukhet etc. Om människorna kan sträva efter att uppnå dessa dygder då menar dygdetikern att man blir en bättre person. Exempel på detta är välviljan mot en individ, någonting som inte förekommer med dödsstraffet, eftersom man berövar en annan människas liv - därför vill man inte personen väl och därför blir detta en nackdel när vi ser på välviljan som en dygd jför berövaren, där dödsstraff bör uteslutas.