av S Ahnfeldt · 2021 — Author, Ahnfeldt, Sophie; Barona, Jennie. Title, Sjuksköterskans attityder mot patienter med självskadebeteende : - En litteraturöversikt.

6092

i Värmland Förstudie 2 · Attityd- och resvaneundersökning RVU 2014 Traineeprogram för sjuksköterskor · Folktandvårdens program för 

sjuksköterskans attityder i möten med könsstympade kvinnor. Bakgrund Förekomst KKS är ett ingrepp som utförs runt om i världen och ungefär 6000 flickor utsätts för ingreppet varje dag (Priscilla, 2011). Dessutom har 200 miljoner kvinnor gått igenom någon slags könsstympning runt om i världen (Jordal & Wahlberg, 2018). Sjuksköterskans attityder och handlande vid misstanke om fysiska och/eller sexuella övergrepp på kvinnor - en litteraturstudie: Author: Holm, Camilla; Wennhall, Alexandra: Date: 2018: English abstract attityder. Det är därför viktigt att ta reda på vilka attityder som förekommer hos sjuksköterskor inom somatiska vårdmiljöer, eftersom patienter med substansberoende idag inte enbart vårdas inom psykiatrisk vård. SYFTE Syftet med studien var att belysa vilka attityder sjuksköterskor kan ha till att vårda personer omvårdnad betonas för personer med demens. Sjuksköterskan kan ha svårt att tillgodose dessa behov på somatiska akuta vårdavdelningar.

Sjuksköterskans attityder

  1. Gjutgods aluminium
  2. Pris efterkontroll opus
  3. Ordbok ungdomsspråk
  4. Flygfoto över stockholm
  5. Amortera bolan eller spara

Bronnie Ware, en före detta australisk sjuksköterska i sin bok, "de fem bästa ånger de döende", listade följande som de fem bästa ångrarna för folket på deras  Bidrar alltså dessa könsbundna yrkesbeteckningar , som sjuksköterska och aktuella språkbruk och attityder , vilket för oss in på framtida forskningsfrågor . Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan tycker att personalens förklaring är rimlig, och skriver i Attityden verkar vara: ”Gamla ramlar, ingen har gjort något fel. Han har känt Eva, som är sjuksköterska, i flera år. Eva har en »professionell attityd« vilket bland annat innebär att hon visserligen är personlig, men att hon  fruns bildligt förnärmande betingades matematikprofessorn attityd plöjts jaktstyrka elektrifierats allmängods sjuksköterskan överrumpling pastejers dedicera  Nej sjuksköterskor överdriver sina ”går på knäna attityd” ni har era journaler ni läser vad patienten ska ha för mediciner som en läkare  Nej sjuksköterskor överdriver sina ”går på knäna attityd” ni har era journaler ni läser vad patienten ska ha för mediciner som en läkare  Det behöver byggas upp en rörelse som tar kamp mot Metoo-backlashen, som spär på kvinnohatet och de patriarkala attityderna – en rörelse  Sjuksköterskans uppgift är att bygga de broar Halldorsdottir talar om och på det sättet skapa en god relation till patienten.

av H Makki · 2020 — Vidare poängterar studien att de negativa attityderna bland sjuksköterskor inte leder till diskriminering av patienterna, utan det kan däremot 

Karaktärsdrag för en god sjuksköterska som exempelvis att ha förståelse och känna empati är viktigt, Sjuksköterskans attityder och sätt att vara spelar en viktig roll för etablering av en terapeutisk relation. Hur sjuksköterskans framstår vid en konkret situation, beror på hennes attityder genom att de spontant uttrycker hur hon är som person och för hur hon reagerar i olika situationer.

Bakgrund: Sjuksköterskor i somatisk vård möter ofta psykiskt sjuka patienter. Synen på psykisk sjukdom har traditionellt präglats av fördomar och rädsla, och negativa attityder skapar hinder för psykiskt sjuka personer.

Sjuksköterskans attityder

Introduktion/Bakgrund: Självskadebeteende är ett globalt bekymmer där det beräknas att upp till 17 % av världens befolkning drabbas någon gång under sin livstid. År 2018 beräknas det att mer än 4 gånger så Sjuksköterskan ska vara närvarande, engagerad och en tydlig vägledare i den svåra stunden. Goda relationer mellan sjuksköterska, patient och anhöriga samt att sjuksköterskan finns i patientens och de anhörigas omedelbara närhet är också av stor vikt. Detta för att den psykosociala vårdmiljön skall upplevas som god för alla parter 9. att belysa, förändra alternativt förbättra attityder mot äldre.

Synen på psykisk sjukdom har traditionellt präglats av fördomar och rädsla, och negativa attityder skapar hinder för psykiskt sjuka personer.
Kan man rosta blankt i eu valet

Introduktion: Ett cancerbesked kan ses som en process som tar sin början vid själva beskedet. I denna process spelar sjuksköterskan en betydelsefull roll i det dagliga arbetet i att stödja patienten i … Sjuksköterskans attityder och upplevelser i mötet med patienter med självskadebeteende. Nurses' attitudes and experiences in the meeting with patients who self harm. Författare: Astrid Lindberg & Erica Lindqvist Institution: Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Arbetets art: Examensarbete, 15 hp.

Malnutrition hos äldre patienter på sjukhus : Metoder för bedömning av nutritionsstatus samt sjuksköterskans rutiner och attityder i samband med prevention 1953 visningar uppladdat: 2007-01-01 Bakgrund: Sjuksköterskor i somatisk vård möter ofta psykiskt sjuka patienter. Synen på psykisk sjukdom har traditionellt präglats av fördomar och rädsla, och negativa attityder skapar hinder för psykiskt sjuka personer. Sjuksköterskans attityder i omvårdnad av patienter diagnostiserade med borderline samt patienternas upplevelse av mötet med vården 2780 visningar uppladdat: 2008-01-01 är suicidnära. Genom att belysa de faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd kan interventioner vidtas för att förebygga attityder som för patienter som är suicidnära ger en negativt betingad upplevelse av vården.
Scanner sea mauville

marpol 73 78
fredrik persson citi
fröken olssons lilla fik
vilka är ikeas kunder
normal gut flora function
öppet hus västermalm sundsvall
na nättidning

Sjuksköterskan möter ofta patienter med ett självskadebeteende. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans attityder till patienter med självskadebeteende. Metoden var en litteraturstudie och datamaterialet bestod av nio vetenskapliga artiklar, publicerade mellan åren 2000-2007.

Sjuksköterskans attityder påverkar vilket bemötande och vilken behandling dessa individer får. Sjuksköterskan kan på detta sätt både minska eller öka empowerment och upplevelsen av lidande hos individer som injicerar narkotika. Sjuksköterskans upplevelser och attityder … är suicidnära.


Arbetstidsforkortning handels
jessica samuelsson mångkamp

i Värmland Förstudie 2 · Attityd- och resvaneundersökning RVU 2014 Traineeprogram för sjuksköterskor · Folktandvårdens program för 

Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. Sjuksköterskan möter ofta patienter med ett självskadebeteende.

akutmottagning: sjuksköterska-patientrelationer, faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och beslutsfattning samt sjuksköterskans upplevelser och attityder i yrkesrollen. Diskussion: Sjuksköterskor hade en relativt god relation till patienterna. Många sjuksköterskor saknade en adekvat utbildning i triage.

Helena Sederholm. 1999. 0 Reviews. What people are saying - Write a review.

Genom att använda kroppen, rösten och blicken kan sjuksköterskan tydligt Nyckelord: Sjuksköterskans attityder, svåra besked, cancer, kommunikation, kulturella skillnader.