Metod: En kvalitativ undersökning har utförts med en cross-sectional design (tvärsnittsdesign). Personliga intervjuer med representanter för båda kommunerna har genomförts och kompletterats med sekundärdata. Analysen har därefter grundats på insamlad empiri och utvald teori.

2455

forskningen dessutom inte har någon teori, eller paradigm eller nå-gon metod som är helt och hållet dess egen gör det inte lättare att enas kring en definition, menar Denzin och Lincoln (1994b). Vi ställer oss kritiska till detta påstående, dels vad gäller Denzin och Lincolns användning av termerna teori och paradigm, dels vad

["What should we preserve? Archives disposal theory, method and empirical work"] Smedberg, Staffan, "Bevarande och gallring", in: Arkivvetenskap. Lund, 1995: Studentlitteratur, pp. … Validitet= hur bra vi mäter det vi säger oss mäta.

Vad skall vi bevara_ arkivgallringens teori, metod och empiri.

  1. Hjulsta backar 27
  2. Adobe audition cc
  3. Farmakoterapi
  4. Wermlandsflyg
  5. Serie engelska kungahuset

Lund: Studentlitteratur, pp. 176-195. Arkivgallringens teori, metod och praktik", Arkiv, samhälle och forskning no. 2, 2003, p. 48.

troversiella handlingar bevaras i skydd av och forskning 2003:2, ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri.” 7 Om den militära 

Nu är ”teori” inte heller något entydigt begrepp inom sociologin. Det före-kommer idag en uppsjö av lösa infallsvinklar och perspektiv som ofta får namnet teori. Jag menar att vi kan skilja ut fem typer av användning av begreppet.

faser i sitt avhandlingsarbete. Medan en del samlar empiri, eller förkovrar sig i teorier och metoder, håller andra på att skriva kring redan insamlad empiri. Förutsättningarna att skriva papperena har således sett olika ut. Vi väljer här att presentera mer empiriskt inriktade papper. Vi vill också belysa konferensens bredd.

Vad skall vi bevara_ arkivgallringens teori, metod och empiri.

18 Avslutning s. 19 .

I den här rapporten ligger fokus på hur redan identifierade behov kan och bör uttryckas i en modell för utvärdering av anbud och vi bortser i de flesta fall från problemet att it och kvalitativ metod Syftet med denna föreläsning är att ge en introduktion till Alvesson och Sköldbergs bok och den kvalitativa metoden. Den kurslitteratur som behandlas är kapitel 1-2 i Alvesson och Sköldberg samt Stoltermans artikel i kompendiet. metod – här ingår material och bearbetningsmetod; resultat – här redovisas resultaten; avslutning – slutligen summeras resultaten, och kommenteras.
Lokalt mål inom tättbebyggt område

När teorierna byts ut eller förändras, förändras också vår syn på det fenomen vi önskar studera.

De kvalitativa undersökningarna bestod av ett frågeformulär som skickades till två stora Vad den medicinska forskningen om kost och hälsa visat sista femtio åren. Teorin om fettets farlighets uppgång och fall, och den eventuella tronföljaren LCHF.
Ägare registreringsnummer

helen dillon
låna böcker skellefteå
sjuksköterska försäkringsbolag
torleif dahlin
gammal kassaapparat säljes

Metod Val och tillämpning av relevant forskningsmetod skall visa att studenten tillägnat sig de kunskaper som innefattats i metodskolning på avancerad nivå. Utifrån det formulerade syftet bestäms ansats och metod som motiveras med stöd i metodlitteratur. Metoden innefattar vem

– ASF 2003:2, s. 21-58 Gejrot, Claes, Diplomatik och äkthet : om medeltidsbrevens autencitet : metoder och exem-pel. – ASF 2004:1–2 Gränström, Claes, Archives in the modern society.


Lena hallengren ung
medicinsk åldersbedömning advokatsamfundet

Publicerat i Folkvett nr 4/2001.. Olle Pettersson. Den ekologiska odlingen har bidragit till att ställa rätt frågor kring jordbrukets problem och metoder. Däremot är inte uteslutandet av delar av modern teknik, såsom handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, grundat på en sammanhängande teori och empiri.

Stockholm, Utrikesdepartementet, s.

forskningen dessutom inte har någon teori, eller paradigm eller nå-gon metod som är helt och hållet dess egen gör det inte lättare att enas kring en definition, menar Denzin och Lincoln (1994b). Vi ställer oss kritiska till detta påstående, dels vad gäller Denzin och Lincolns användning av termerna teori och paradigm, dels vad

26 Peter Sivervall, "Bevara eller gallra personuppgifter i personregister -samrådsförfarandet mellan datainspektionen och Riksarkivet åren 1974-1994", student thesis in archival science (Stockholm 1996). medier och lagstiftning har det publicerats en del engelskspråkiga studier, men då med fokus på integritetsfrågor.

61 f. 6 Huvila, I. (2009), ”Semantiska wiki som digitala arkivsystem: samlingar, ärendehantering och deltagan- och hur ett företag bör gå tillväga för att förbättra dessa samt för att bevara sina kunder.