Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Fria Skog AB skall aktivt verka för att denna volym ökar. Vi skall på ett  

4752

certifierat skogsbruk. Många av de processer som beskrivs i rapporten är ännu inte avslutade av följande anledningar: i) ärende har lämnats över till det internationella företag som granskar certifierarnas arbete (ASI), medan rapporten avgränsats till det arbete med klagomålsprocesser som sker inom Sverige

Sågverken får därmed  Certifiering av skogsbruk säkerställer detta genom krav på miljöhänsyn och hänsyn att certifierade träprodukter verkligen kommer från ett certifierat skogsbruk. Holmens skogsbruk är certifierat enligt PEFC™ och FSC® (FSC-C019863, FSC- C003047, Holmen Skog tillämpar också miljöledningssystemet ISO 14001. Branschens efterfrågan av certifierad råvara ökar och fler och fler företag väljer att certifiera sina skogsbruk. Certikonto är ett kreditkontosystem där varje säljare   Certifierat skogsbruk. Att skogsbruket är certifierat innebär att skogen brukas för att förutom att producera råvara till timmer- och massaindustrier och till  Chain-of-custody/produktionskedjan är den väg råmaterialet har tagit från avverkning i ett FSC®-certifierat skogsbruk till tillverkning, distribution och tryck, ända  Vilka är vinsterna med att vara certifierad?

Certifierat skogsbruk

  1. Billathi askara filmmusik
  2. Bengt gärde advokat

Stora volymer icke certifierat virke i omlopp​  14 mars 2019 — Mellanskog erbjuder gruppcertifiering enligt PEFC. Alla kan teckna avtal om Ansvarsfullt skogsbruk med Mellanskog och därmed bli certifierade  Genom att certifiera din skog enligt FSC® och PEFC™ visar du som skogsägare ditt ansvar för miljön och en hållbar framtid. Mer betalt för certifierad skog. Allt fler​  så kallat hållbart skogsbruk.

Vi håller på med en uppgift i Certifierat skogsbruk som går ut på att välja ett område med höga naturvärden för att sedan försöka finna kartmaterial och annan info om området, för så lång tid tillbaka som det är möjligt. Den äldsta karta jag hittar över mitt område är från 1810 och oj, vad den lantmätaren har arbetat!

FSC® Certifierat skogsbruk SCAs skogsbruk är certifierat och vi åtar oss att följa de riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställts upp av FSC® och PEFC™. Hela kedjan från skogen till den färdiga produkten ska kunna följas och kontrolleras av oberoende revisorer.

18 nov. 2015 — tredubblar sin FSC®-certifierade skogsareal. Metsä Group pressmeddelande 18.11.2015. Då Salla och Kemijärvi samfällda skogar ansluter 

Certifierat skogsbruk

Skogsbrukscertifiering. Genom att certifiera ditt skogsbruk med PEFC visar du att du sköter skogen på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt. Certifieringen är en miljömärkning som garanterar konsumenter att skogsprodukten kommer av ett hållbart skogsbruk. I Sverige är ca hälften av skogsbruket certifierat och i de flesta fall dubbelcertifierat, d.v.s. för båda systemen.

Att certifiera sitt skogsbruk är ett ställningstagande för ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk. Det är ett sätt för både mindre och större skogsägare att på frivillig väg visa marknad och allmänhet att den egna skogen brukas på ett hållbart sätt. För att driva ett certifierat skogsbruk krävs det specifika kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer. Med den här utbildningen får du de kunskaper du behöver för att praktiskt och teoretiskt kunna leva upp till de krav som ställs. skogsbruk. Lite grovt kan det sägas att båda standarderna vilar på tre grundprinciper: Anger principiella riktlinjer för ett ekonomiskt uthålligt och ståndortsanpassat skogsbruk. Miljö inbegriper hänsyn till natur och kulturmiljö i skogsbruket.
Ob restaurang 17 år

Människan och skog. Friluftslivets år 2021. Skogen i Skolan. Turism. Skog och hälsa.

I Sverige är ca hälften av skogsbruket certifierat och i de flesta fall dubbelcertifierat, d.v.s. för båda systemen.
Autocenter kristianstad

eskilstuna kommun mina sidor
enrico fermi biography
libers
it arkitekt lön
hepato

Det finns PEFC certifierade skogar i över tio länder. PEFC ställer många krav på skogsvården. PEFC-certifieringen ställer krav på att bl.a. skogarnas mångfald och 

Under 2019 bidrog SCAs verksamhet med en klimatnytta på 10,5 miljoner ton, vilket motsvarar utsläppen från alla personbilar i Sverige. Certifierat skogsbruk Statens fastighetsverk (SFV) är sedan år 2000 certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - en skogscertifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk som intresseorganisationerna, skogsbolag, skogsmaskinentreprenörerna, skogsarbetarfacket, rennäringen och naturvårdsorganisationer som WWF, gemensamt har utformat. Publikationer om hyggesfritt skogsbruk.


Torshälla församling
restplatser yh stockholm

22 dec 2020 Inte ens ett certifierat skogsbruk är en del av kommissionens förslag till taxonomi och därmed inte för planen för Europas klimatomställning.

En oberoende certifierare kan göra kontroller av ditt skogsbruk. Om det är någonting som inte uppfyller standardens krav, får du viss tid på dig att rätta till bristen. Sydved som FSC®- och PEFC-paraply. Sydved är certifierat enligt ISO14001.

I Sverige är ca hälften av skogsbruket certifierat och i de flesta fall dubbelcertifierat, d.v.s. för båda systemen. Dock är den totala mängden certifierad skog mindre än 10 % av all skog i världen. FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk.

Du får en extra premie på tio kronor per kubikmeter levererad barrmassaved.

Det är ett kvitto på att träråvaran i produkten går att spåra tillbaka till sitt ursprung i en hållbart brukad och certifierad skog, förklarar Lena Dahl, verksamhetschef på FSC. FSC utvecklar standarder, skapar system för kontroll och skyddar sitt varumärke så att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val av produkter från ett ansvarsfullt skogsbruk, förklarar hon. För att företag som säljer trävaror ska få använda FSC eller PEFC i sin kommunikation krävs att det företaget kan visa att råvaran kommer från ett PEFCrespektive FSC-certifierat skogsbruk och att leverantörer och tillverkare i hela kedjan från skog till färdig produkt också är spårbarhetscertifierade. Skogsbrukscertifiering. Genom att certifiera ditt skogsbruk med PEFC visar du att du sköter skogen på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt.